Features

Soccer for life : ลีกฟุตบอลสมัครเล่นแห่งโตเกียว ที่สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่น | Main Stand

ญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญสภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และยังคงสถานการณ์นี้มาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน ในปี 2023 มีข้อมูลระบุว่าประชากรเกือบ 1 ใน 3 จากทั้งหมดประมาณ 126 ล้านคนของประเทศ มีอายุเฉลี่ย 65 ปีขึ้นไป   เมื่อสัง...

11 เดือนที่แล้ว • 1.8K views • พชรพล เกตุจินากูล

จอร์จ ออร์เวลล์ : กีฬาคือการเลียนแบบสงคราม...สิ่งที่สำคัญไม่ใช่พฤติกรรมของผู้เล่น แต่เป็นทัศนคติของผู้ชม | Main Stand

จอร์จ ออร์เวลล์ เป็นนักเขียนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ผลงานส่วนใหญ่ของเขามีเนื้อหามุ่งเน้นเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์สังคม ต่อต้านเผด็จการ และส่งเสริมสังคมแบบประชาธิปไตย   ในปี 1945 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ไม่นาน จอร์จ ออร์เวลล...

11 เดือนที่แล้ว • 2.3K views • ณัฐพงศ์ อินต๊ะริด

ดูชาติอื่นแล้วย้อนดูตัว : ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มีมาตรการอย่างไรสำหรับนักกีฬาเมาแล้วขับ | Main Stand

“เมาแล้วขับ” ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของทุกประเทศบนโลกใบนี้ เพราะมันแสดงให้เห็นถึงการไม่มี “สติ” อยู่กับตัว มีโอกาสสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างจนถึงขั้นเสียชีวิต   สำหรับวงการกีฬาเอเชียตะวันออก ที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เกิดกรณีนั...

1 ปีที่แล้ว • 14.1K views • พชรพล เกตุจินากูล