MAIN PLAYER มวยไทยพลิกชีวิต EP6 : ฮีโร่ของครอบครัว

แน่นอนว่านักมวยไทยส่วนใหญ่ อาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย ดังนั้น อาชีพนักมวย จึงเป็นอาชีพที่อาจจจะไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่การเป็นพลิกชีวิต จนกลายเป็น ฮีโร่ของครอบครัว