MAIN PLAYER มวยไทยพลิกชีวิต EP5 : เวที = ความหวัง

ทุก 1 ความหวังของนักมวย หรือแม้กระทั่ง คนในวงการมวย ล้วนเกิดขึ้นบนเวที แล้ววงการมวยปัจจุบัน เวทีการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง มาตั้งมุมมองถกประเด็นไปพร้อมกัน