ไหว้ครูมวยไทย ศิลปะความงาม และมนต์ขลัง | Talk To Tone Ep.139

#MainStand : การไหว้ครู หรือ การบูชาครู เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และมีในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย การไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบสัมมาชีพ

 

 

มวยไทย เป็นหนึ่งในสัมมาชีพ เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแต่การออกลีลาท่าทางในการต่อสู้เท่านั้น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างของมวยไทยคือ การนำศิลปะ ดนตรี และทักษะทางกีฬาเข้ามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จึงทำให้การต่อสู้เต็มไปด้วยความสนุก เร้าใจ จนสามารถครองใจผู้คนได้อย่างรวดเร็ว