Grand Stand

หนเดียวในโลก : ไขคำตอบฉบับฟิสิกส์กับลูกยิง “บานานาชู๊ต” ของ “คาร์ลอส”

ชื่นชอบบทความนี้ของ : ชยันธร ใจมูล ?

แชร์เลยหากคุณอยากแบ่งปันกับคนใกล้ตัวบทความที่เกี่ยวข้อง