NEWS

การกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือ “การีนา” ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทย ตั้งเป้าบรรจุในหลักสูตรการศึกษาใน 2 ปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยร่วมกันพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตในระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่น และสร้างโอกาสเพื่อผลักดันให้ได้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา

 


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอีสปอร์ตในเมืองไทย ให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดแนวทางการผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของประเทศไทยในปี 2565 ไว้ โดยทางภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับอาชีพอย่างเป็นระบบในประเทศไทย ซึ่งจะเน้นลีกการแข่งขันระดับอาชีพ และตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มนักกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทย ให้เกิดรายได้ที่หมุนเวียน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ให้เติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง

“เมื่ออีสปอร์ตได้บรรจุเป็นกีฬาอาชีพชนิดที่ 14 ของประเทศไทย เราจึงต้องทำความเข้าใจกับเด็กและผู้ปกครองถึงเรื่องนี้ เพราะกีฬาอีสปอร์ตไม่ใช่เป็นเพียงการเล่นเกมหรือเด็กติดเกมอย่างเดียว แต่ยังเป็นกีฬาอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้และพร้อมจะก้าวสู่ระดับสากล  ซึ่งภายใน 1-2 ปีนี้ เรายังมีนโนบายที่จะบรรจุกีฬาอีสปอร์ตเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬา และต่อยอดบรรจุในหลักสูตรมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เพราะเราไม่ได้หยุดแค่การเล่นเกม แต่เรายังมองการพัฒนาไปถึงการเป็นผู้สร้างเกมและการสร้างอาชีพอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคตด้วยเช่นกัน”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กกท. ได้ให้ความสำคัญและลงมือผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอย่างจริงจัง โดยเราได้จัดทำโครงการ SAT Esports Academy เพื่อปลุกปั้นนักกีฬาอีสปอร์ตสมัครเล่นให้ทัดเทียมมืออาชีพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการที่เป็น Official tournament จากการีนาต่อไป

“ทาง กกท. มีนโยบายที่จะสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการจัดการแข่งขันที่สร้างรายได้ให้กับนักกีฬา รวมถึงนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการฝึกฝนและแข่งขันอย่างถูกต้องและมีแบบแผน ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ จิตวิทยา สุขภาพ กายภาพ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจจะมีสมาคมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ รวมถึงบรรจุเข้าแข่งขันในระดับกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าถึงมากที่สุด”

ปัจจุบัน มีนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมในโครงการ SAT Esports Academy 12 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาจาก 2 ทีมตัวแทนภูมิภาคของประเทศไทยที่แข่งขันในรายการ RoV Valor City 2021 โดยทั้ง 2 ทีม จะได้รับการฝึกฝนและอบรมตามโปรแกรม เพื่อค้นหาทีมที่ฝีมือดีที่สุดเพียง 1 ทีม ซึ่งจะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรายการ Road to AIC 2021 เพื่อคว้าสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2021 หรือ AIC 2021 ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้าน เหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 33 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ 

ด้าน ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) กล่าวว่า ในฐานะที่การีนาเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ เรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมผลักดันเยาวชนที่สนใจในกีฬาอีสปอร์ตมาโดยตลอด ผ่านการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เรามีในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมมือกับภาคการศึกษาในการสร้างหลักสูตรด้านเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทยที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานโลก พร้อมทั้งมีการจัดการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งระดับประชาชนทั่วไป ระดับสมัครเล่น ระดับอาชีพ เพื่อให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือเพื่อสามารถเข้าสู่วงการอีสปอร์ตในฐานะนักกีฬาอาชีพได้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ การีนามีความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการอีสปอร์ตของประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น โดยได้วางแผนการแข่งขันครั้งสำคัญเพื่อเป็นการปูเส้นทางให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้แจ้งเกิดในระดับโลกอีกด้วย”

สำหรับแผนการในปี 2565 นั้น Arena of Valor (RoV) เกม Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) บนมือถืออันดับ 1 ในไทย ที่เปิดให้บริการโดย Garena Online (ประเทศไทย) จะสร้างเวทีสำหรับลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตทั้งในระดับมือสมัครเล่นและระดับมืออาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะ และฝีมือของนักกีฬาให้เข้าไปในรอบการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยจะจัดการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ การแข่งขันในประเทศสำหรับมือสมัครเล่นถึงระดับมืออาชีพ ได้แก่ Esports Academy, RoV Division1 และ RoV Pro League (RPL) ส่วนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ Arena of Valor World Cup (AWC) และ Arena of Valor International Championship (AIC)

“นอกจากความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการพัฒนานักกีฬา    อีสปอร์ตระดับมืออาชีพแล้ว การีนา (ประเทศไทย) เชื่อว่าหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอีสปอร์ตไทยไปข้างหน้าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการแข่งขัน หรือ องค์กรที่หันมาลงทุนในทีมอีสปอร์ต โดยในปัจจุบันก็มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา อาทิ สโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง และ สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย  ที่เข้ามาลงทุนสร้างสโมสรอีสปอร์ตในประเทศไทย นี่แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไปข้างหน้า”AUTHOR

ชมณัฐ รัตตะสุข

Chommanat
     


PHOTO

ปฐวี ยอดเนียม

ช่างภาพ ที่ขายกาแฟ และรักการเตะฟุตบอล ชื่นชอบ กีฬาต่างๆ ความฝันคือการปั่นจักรยานท่องโลก ❤
     


x